Sekretesspolicy Mebocare

Vår webbplats är: https://www.mebocare.com

Om vår integritetspolicy

Mebocare bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och hanterar noggrant all information som samlas in om dig och din användning av våra tjänster. Dina uppgifter delas inte med tredje part för kommersiella ändamål. Denna integritetspolicy gäller för användning av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Mebocare. Startdatum för giltigheten av dessa villkor är 28/01/2024, med publiceringen av en ny version annulleras giltigheten av alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka förhållanden dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter, hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter du lämnar till oss.

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta vår sekretesskontaktperson, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår sekretesspolicy.

Om vår databehandling

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter, var vi sparar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vem uppgifterna är synliga.

Programvara för webbshopar
WooCommerce

Vi använder webbhotell och e-posttjänster som tillhandahålls av WooCommerce, För vårt webbhotell använder vi Madoos tjänster. Personuppgifter som samlas in i samband med användningen av vår webbplats och våra tjänster delas med Madoo som behöver tillgång till dessa uppgifter för att kunna erbjuda (teknisk) support. De kommer inte att använda dessa uppgifter för några andra ändamål. Madoo har en skyldighet, baserat på det avtal vi har med dem, att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder när det gäller dina personuppgifter.

Vår webbshop har utvecklats med WooCommerce-programvaran, Vi hostar vår webbshop på en server under egen förvaltning. Vi har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder när det gäller dina personuppgifter, t.ex. SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy.

Madoo

Vi använder webbhotell och e-posttjänster som tillhandahålls av Madoo. Made behandlar personuppgifter för vår räkning och kommer inte att använda dessa uppgifter för egna ändamål. De kan dock samla in metadata som genereras av användningen av deras tjänster, även om detta inte anses vara personuppgifter. Madoo har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, för att förhindra förlust, missbruk och felaktig användning av dina personuppgifter. Madoo är bundet av det sekretessavtal som vi har med dem.

E-post och e-postlistor

Madoo

För vår vanliga företagsmejl använder vi Madoos e-posttjänster. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust eller förvanskning av dina uppgifter. Mitt webbhotell har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsprocessorer

Mollie

För att slutföra och behandla (en del av) våra betalningar i vår webbshop använder vi betalningsleverantören Mollie. Mollie behandlar ditt namn, din adress och din bostadsinformation. De behandlar också betalningsinformation, t.ex. ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda din personliga (anonymiserade) information för att ytterligare förbättra sina tjänster och, inom detta sammanhang, dela den med tredje part. Alla ovan nämnda garantier avseende skydd av dina personuppgifter är också tillämpliga på alla tjänster från Mollie som använder tredje part. Mollie lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt tillämplig rättslig grund.

Recensioner

WebwinkelKeur

Vi använder WebwinkelKeur för att samla in recensioner. För att lämna en recension måste du fylla i din e-postadress, ditt namn och din bostadsort. WebwinkelKeur delar vissa uppgifter med oss som krävs för att vi ska kunna matcha din recension med din beställning. WebwinkelKeur publicerar dessutom ditt namn och din bostadsort på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att be dig förtydliga, utveckla eller kommentera din recension. Om vi begär en recension delar vi ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur, som använder denna information enbart för att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur behåller rätten att använda din personliga information för att erbjuda sina tjänster och dela den med tredje part, vi har gett WebwinkelKeur tillstånd att göra det. Alla ovannämnda garantier när det gäller skydd av dina personuppgifter är också tillämpliga på alla tjänster från WebwinkelKeur som använder tredje part.

Transport och logistik

PostNL

Om du gör en beställning hos oss är det vårt ansvar att se till att din beställning levereras till dig. För leveransen använder vi oss av PostNL:s tjänster. För en lyckad leverans är det viktigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med PostNL. PostNL använder denna information med det enda syftet att utföra avtalet om leverans. Om PostNL anlitar underleverantörer kommer de att dela denna information med dessa parter.

DHL

Om du gör en beställning hos oss är det vårt ansvar att se till att din beställning levereras till dig. För leveransen använder vi oss av DHL:s tjänster. För en lyckad leverans är det viktigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med DHL. DHL använder denna information med det enda syftet att genomföra avtalet om leverans. Om DHL anlitar underleverantörer kommer de att dela denna information med dessa parter.

Redovisning och bokföring

Snelstart

För vår redovisning, administration och bokföring använder vi Snelstarts tjänster. Vi delar ditt namn, adress, bostadsuppgifter och allmänna uppgifter om din beställning/ditt köp. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras på ett säkert sätt, Snelstart har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig användning. Snelstart har tystnadsplikt och kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med detta. Snelstart använder inte dina personuppgifter för några andra ändamål än de som tidigare beskrivits ovan.

Externa försäljningskanaler

Bol.com

En del av vår försäljning sker via plattformen Bol.com. När du gör en beställning på Bol.com kommer Bol.com att dela din beställnings- och personliga information med oss. Vi använder denna information för att hantera och slutföra din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig användning.

Syfte med databehandling

Allmänt syfte med databehandlingen

Vi använder dina uppgifter i det enda syftet att tillhandahålla dig våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen av dessa uppgifter står i direkt relation till det uppdrag eller den uppgift som du erbjuder oss. Vi använder inte dessa uppgifter för (adresserad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information för att – inte baserat på en förfrågan – kontakta dig vid ett senare tillfälle, kommer vi först att be om ditt uttryckliga samtycke. Dina uppgifter delas inte med tredje part i något annat syfte än att uppfylla bokföringsskyldigheter och administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla skyldiga att iaktta sekretess enligt det avtal vi har med dem, en ed eller en rättslig förpliktelse.

Automatiskt insamlade uppgifter

Information som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas med det enda syftet att förse dig med och/eller ytterligare förbättra våra tjänster. Denna information (t.ex. din IP-adress (anonymiserad), webbläsare och operativsystem) är inte personlig information.

Samarbete i skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan vi vara skyldiga enligt lag att dela dina uppgifter i syfte att hjälpa till i en skatte- eller brottsutredning. I sådana fall är vi tvungna att följa och hjälpa till, men kommer, baserat på lagliga möjligheter, att erbjuda invändning.

Förvaringsperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du meddelar oss att du inte längre vill använda våra tjänster. Ett sådant meddelande fungerar också som en begäran om att bli bortglömd. Det innebär också att vi inte sparar dina uppgifter i mer än två år efter din senaste kontakt eller transaktion, såvida det inte finns en rättslig grund för att göra det. Vi är skyldiga att behålla fakturor med din (personliga) information på grund av relevanta administrativa skyldigheter, denna information lagras säkert så länge som den relevanta perioden för dessa skyldigheter ännu inte har passerat. Personalen har inte längre tillgång till din kundprofil och eventuella dokument som skapats på grund av ditt uppdrag eller din uppgift.

Dina rättigheter

Baserat på gällande nederländsk och europeisk lag har du som berörd part vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Nedan finner du en förklaring av dessa rättigheter och hur du som berörd part kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk skickar vi i princip endast fakturor och kopior av dina uppgifter till e-postadresser som du har meddelat oss. Om du vill få dessa uppgifter till en annan e-postadress eller t.ex. per post kommer vi att be dig att identifiera dig i enlighet med detta. Vi upprätthåller en administration av avslutade förfrågningar, i händelse av en begäran om att bli bortglömd kommer vi att upprätthålla en administration av anonymiserade uppgifter.

Du får alla fakturor och kopior av data i filer som är strukturerade i ett maskinläsbart format Baserat på dataklassificeringar som vi använder i vårt system. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Autoriteit Persoonsgegevens om du misstänker att vi behandlar eller missbrukar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar och som har samband med eller kan hänföras till din person. Du kan begära en sådan visning av vår kontaktperson med ansvar för integritetsfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns kommer vi att skicka dig, via den e-postadress som vi känner till, en kopia av alla uppgifter med en extra översikt över processorer som hanterar dessa uppgifter samtidigt som vi också nämner de kategorier under vilka vi lagrar dessa uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar och som har samband med eller kan härledas till din person korrigerade. Du kan begära en sådan justering hos vår kontaktperson med ansvar för integritetsfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns kommer vi att skicka dig, via den e-postadress som är känd för oss, en bekräftelse på att uppgifterna har justerats.

Rätt till begränsning av behandling

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter vi behandlar som har samband med eller kan härledas till din person. Du kan begära en sådan begränsning hos vår kontaktperson med ansvar för integritetsfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns kommer vi att skicka dig, via den e-postadress som är känd för oss, en bekräftelse på att behandlingen av dina uppgifter är begränsad tills du väljer att avbryta denna begränsning.

Rätt till överlåtelse

Du har alltid rätt att begära att de uppgifter som vi behandlar och som har samband med eller kan hänföras till din person behandlas av en valfri tredje part. Du kan skicka en sådan begäran till vår kontaktperson med ansvar för integritetsfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns skickar vi dig, via den e-postadress som vi känner till, dina (personliga) fakturor eller kopior av uppgifter som vi, eller tredje part på uppdrag av oss, har behandlat. Det är mycket troligt att vi i ett sådant fall inte längre kan erbjuda våra tjänster till dig eftersom vi inte längre kan garantera den tidigare datasäkerheten.

Rätt till invändningar och andra rättigheter

Du har alltid rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som utförs av oss, eller för vår räkning av tredje part. I händelse av en sådan invändning kommer vi omedelbart att upphöra med all behandling av dina uppgifter medan din invändning undersöks och hanteras. Vid en motiverad invändning kommer vi att returnera alla fakturor och/eller kopior av personuppgifter som vi, eller tredje part på uppdrag av oss, har behandlat fram till den tidpunkten och upphöra med behandlingen därefter. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserade beslutsprocesser eller profilering. Vi behandlar dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet inte gäller. Om du anser att denna rättighet är tillämplig ber vi dig kontakta vår kontaktperson med ansvar för integritetsfrågor.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss alltid rätten att ändra vår integritetspolicy. På denna sida visas dock alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy. Om en ny integritetspolicy får konsekvenser för hur vi behandlar nyligen insamlade uppgifter om din person, kommer vi att meddela dig detta via e-post.

Uppgifter om företaget

Mebocare

Tritonlaan 16

1562ZP Krommenie

Nederländerna

T +31(0)75 737 0278

E info@mebocare.com

Kontakta sekretessansvarig

Annette Boon