Att förstå tårar i TFCC

Att förstå bakgrunden till TFCC, Triangular FibroCartilage Complex-skadan är avgörande för korrekt diagnos och effektiv behandling av handledsskador, eftersom den spelar en viktig roll för att stabilisera handleden. Kunskap om TFCC hjälper till att skräddarsy behandlingsplaner och rehabiliteringsstrategier för att optimera resultaten och förhindra långsiktiga komplikationer vid komplexa TFCC-rupturer eller stukningar.

Vad är TFCC?

TFCC, även känd som handledsmenisken, fungerar som en stötdämpare för vissa handledsleder. Den består av många ligament som fungerar som en kudde ovanpå ulna och förhindrar separation mellan ulna och radius. Dessutom ingår ligament som ulnotriquetralligamentet, ulnolunatligamentet och extensor carpi ulnaris (ECU), vilket gör det till en komplex struktur.

Läs mer om TFCC eller gå direkt till Weight Bearing Test för att lära dig hur du testar om din skada är TFCC-relaterad.

Vad gör TFCC?

TFCC fungerar som den primära stabilisatorn för handleden och ger stöd vid aktiviteter som att greppa, bära vikt och rotera handleden. Den förhindrar att radius och ulna separerar obehagligt vid den distala radioulnarleden. Radius bär 80% och ulna bär 20% av den axiella belastningen. I animationen visar de färgade sektionerna de olika komponenterna i TFCC.

what is tfcc x-ray

Vilka är symtomen på en bristning i TFCC?

Vanliga tecken och symtom på en skada på TFCC inkluderar

 • Smärtan är koncentrerad till ulnarsidan (lillfingersidan) av handleden.
 • Ökad smärta vid enkla grepp- och rotationsrörelser, t.ex. när man öppnar dörrar eller använder en konservöppnare.
 • Vanligtvis observeras ingen svullnad.
 • Vissa patienter kan uppleva klickande, knäppande eller sprakande ljud (crepitus), men inte alla.
 • Smärta vid viktbärande aktiviteter.
 • Känsla av instabilitet i handleden.

TFCC-rupturer leder vanligtvis inte till rörelseförlust eller svullnad. Svullnad kan dock uppstå om det finns en medföljande fraktur eller annan skada.

Vad orsakar en skada på TFCC?

TFCC-rupturer kan uppstå på grund av rotationsrörelser, t.ex. hyperrotation vid användning av en borr, överdriven viktbelastning eller fall på en utsträckt hand med handflatan nedåt. De kan också uppstå till följd av traumatiska skador, t.ex. ett direkt slag mot handleden.

Symtom på bristningar i TFCC kan vara smärta, svullnad och ömhet i handleden, tillsammans med minskad greppstyrka, svårigheter att utföra vissa aktiviteter och en klickande eller poppande känsla i handleden. I vissa fall kan en bristning i TFCC leda till att leden ger vika, vilket gör det svårt att röra handleden.

Hur diagnostiseras en bristning i TFCC?

En slutgiltig diagnos av en skada på TFCC bygger på patientens historia, skademekanismen och bildresultaten. MR-undersökningar kan vara användbara, men de är inte alltid helt korrekta.

Röntgen är inte särskilt effektivt för att identifiera TFCC-sprickor men är avgörande för att utesluta andra skador som kan orsaka smärta på den ulnara sidan av handleden.

Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare för en remiss till en handspecialist, men den processen kan ta 1-3 veckor beroende på var du befinner dig. Att träffa en specialist kan effektivisera diagnos- och behandlingsprocessen och spara tid och ansträngning.

Är TFCC åldersrelaterat?

Marknadsundersökningar visar att nästan 50% av personer över 65 år hade TFCC-tårar, medan 27% av patienter under 30 år som sökte vård för handledsskador konstaterades ha TFCC-tårar.

Kronisk inflammation

En nyligen genomförd småskalig retrospektiv studie visade att 38,9% av individer med svår reumatoid artrit utvecklade tårar i TFCC.

Hur behandlas TFCC ofta?

Vid diagnos av en bristning i TFCC omfattar de typiska icke-kirurgiska behandlingsalternativen ofta

 • Skena (antingen gips eller avtagbara skenor)
 • Ändra aktiviteter (t.ex. vila den drabbade handleden)
 • Antiinflammatoriska läkemedel
 • Injektioner av kortikosteroider
 • Fysioterapi
 • Användning av is- och värmeterapi

Hur man enkelt och snabbt diagnostiserar TFCC-skador

TFCC-rupturer läker (utan operation), men du måste skapa en stödjande miljö för att det ska ske!

Det är väl dokumenterat i forskning, och de tusentals nöjda WristWidget världen över vittnar om detta! Gör viktbelastningstestet OCH följ det behandlingsprotokoll som är skräddarsytt för WristWidget.