Privacybeleid Mebocare

http://www.mebocare.com

Over ons privacybeleid

Mebocare.com geeft veel om uw privacy. We verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze

diensten en gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Uw gegevens zijn niet

gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten

geleverd door Mebocare.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/11/2021, met de

publicatie van een nieuwe versie wordt de geldigheid van alle voorgaande versies geannuleerd. Dit privacybeleid beschrijft wat

informatie over u wordt verzameld door ons, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens

kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen

misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, u vindt de contactpersoon

details aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en aan wie de

gegevens zichtbaar zijn.

 

Webwinkelsoftware

WooCommerce

We gebruiken webhosting en e-maildiensten van WooCommerce. Voor onze webhosting gebruiken we de diensten van

Madoo. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Madoo vereist

toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Ze zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Madoo

heeft een verplichting, op basis van de overeenkomst die we met hen hebben, om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiliging te nemen

maatregelen als het gaat om uw persoonlijke gegevens.

Onze webshop is ontwikkeld met WooCommerce software. We hosten onze webshop op een server onder eigen

management. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

zoals SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten

Mijn webhost

Voor onze reguliere zakelijke e-mail gebruiken we de e-mailservices van Madoo. Deze partij heeft passende

technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Madoo doet het niet

hebben toegang tot onze mailbox en we behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken we gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie

verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw

bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd

om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om

hun diensten te verbeteren en, binnen deze context, te delen met derden. Alle bovengenoemde garanties in

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.

Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

We gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een beoordeling achter te laten, moet je je e-mailadres invullen,

naam en woonplaats. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw

beoordeling van uw bestelling. Bovendien publiceert WebwinkelKeur je naam en woonplaats op hun eigen website.

website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw gegevens te verduidelijken, uit te breiden of op te geven.

beoordeling. In het geval van een verzoek tot beoordeling delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken

deze informatie met als enige doel je uit te nodigen een recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft het volgende geïmplementeerd

technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om

uw persoonlijke gegevens om hun diensten aan te bieden en te delen met derden, hebben we WebwinkelKeur

toestemming om dit te doen. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook

van toepassing op alle diensten van WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.

 

Transport en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je af te leveren. Voor de levering

maken we gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we je naam, adres en

woongegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst van

levering. In het geval dat PostNL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

 

Boekhouding

Externe verkoopkanalen

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van de verwerking

deze gegevens in direct verband staan met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. We gebruiken deze gegevens niet voor

(geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om – niet op basis van een

verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen we u eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden,

met enig ander doel dan te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal

verplicht zijn tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die we met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enige doel u te voorzien van en/of

om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en

besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

 

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid verplicht worden om uw gegevens te delen met als doel

meewerken aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om te voldoen aan en te helpen, maar zullen we, op basis van

legale mogelijkheden, bezwaar maken.

 

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel onderhouden en bijhouden

totdat u ons laat weten dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Zo’n bericht functioneert ook als een

verzoek om vergeten te worden. We zijn verplicht om facturen met uw (persoonlijke) gegevens te bewaren vanwege relevante

administratieve verplichtingen, wordt deze informatie veilig opgeslagen zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen is verstreken.

nog niet voorbij. Personeel heeft niet langer toegang tot je klantprofiel en documenten die zijn gemaakt vanwege je

opdracht of taak.

 

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens

gegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u, als een

betrokken partij, zich op deze rechten kan beroepen. In principe sturen we om misbruik te voorkomen alleen facturen en kopieën van je

gegevens naar e-mailadressen die u aan ons bekend hebt gemaakt. Als u deze gegevens op een andere e-mail wilt ontvangen

adres of bijvoorbeeld per e-mail vragen we je om je dienovereenkomstig te identificeren. We onderhouden een administratie van

gesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden zullen we een administratie bijhouden van geanonimiseerde gegevens.

Je ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat Gebaseerd op gegevens

classificaties die we in ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit

Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

 

Recht op inspectie

U behoudt te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw

persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt een antwoord op

uw verzoek binnen 30 dagen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, sturen we je, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een

kopie van alle gegevens met een extra overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën

waaronder we deze gegevens opslaan.

 

Recht op correctie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of kunnen worden herleid tot uw

persoon worden aangepast. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U zult

binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek ontvangen. Als je aanvraag is goedgekeurd, sturen we je via e-mail

adres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw

persoon. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacykwesties. U ontvangt een antwoord op

uw verzoek binnen 30 dagen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, sturen we je, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een

bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om deze beperking op te heffen.

 

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te vragen naar de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot

uw persoon worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor

privacykwesties. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt goedgekeurd, zullen we

u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoonlijke) facturen of kopieën van gegevens te sturen die wij, of derden op

namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet langer aan u kunnen aanbieden omdat we

kan niet langer de veiligheid van de eerdere gegevens garanderen.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of namens ons door derden, van uw

persoonlijke gegevens. In geval van een dergelijk bezwaar zullen we alle verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw

bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen we alle facturen en/of kopieën terugsturen

van de persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt en de verwerking stopzetten

daarna. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. We

uw gegevens zodanig verwerken dat dit recht niet van toepassing is. Als u van mening bent dat dit recht van toepassing is

vragen we u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina toont echter altijd de meest recente

versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de manieren waarop we

onlangs verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon, dan brengen wij u hiervan op de hoogte via e-mail.

 

Bedrijfsgegevens

Mebocare

Tritonlaan 16

1562 ZP Krommenie

Nederland

T (075) 737-0278

E info@mebocare.com

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Annette Boon